Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade brošure - Investirajte u Šamac

Datum objave: 26.09.2019. 14:18 / Izvor: Akta.ba, Broj 11, 24.09.2019.

Na osnovu člana člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 17. st. 1. i čl. 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH ", broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac" broj 12/15) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Izrada brošure - Investirajte u Šamac"

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke usluge „Izrada brošure - Investirajte u Šamac-" putem direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 2.200,00 KM bez PDV-a, odnosno do 2.574,00 KM i utvrđena je Budžetskim sredstvima u okviru pozicije broj 0140 Odjeljenja za finansije, potrebna sredstva su planirana na kontu br.412900 -Ostali nepomenutirashodi.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Šamac".

 

Broj: 01-022-218/2019         

Datum: 06.09.2019. god.       

 

NAČELNIK OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: