Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga projektovanja za 2019. godinu

Datum objave: 27.09.2019. 07:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

213-1-2-69-3-38/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB 4263598130006
Kontakt osoba Melinda Hodžić
Adresa Miroslava Krleže bb
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 223-451
Faks (037) 226-685
Elektronska pošta info@cesteusk.com
Internet adresa www.cesteusk.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge projektovanja za 2019.godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge projektovanja za 2019.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.10.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.10.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto kao u TD


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Projekat sanacije klizišta (odrona) na reg.cesti R-400 na stac. 4+900

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,21

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Projekat sanacije klizišta (depresije) na reg. cesti R403a na izlasku iz mjesta Vrsta

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5982,91

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elaborat (projekat) sanacije uz ocjenu upotrebljivosti postojećeg projekta na reg.cesti R403b u naselju Johovica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3418,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elaborat ocjene upotrebljivosti postojećeg projekta i eventualna izmjena postojećeg projekta na ostatku trase reg.ceste
R404a od stac. 8+281 do ulaska u naseljeno mjesto Arapuša

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1111,11

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Projekat sanacije klizišta na reg.cesti R405 u naselju Fajtovci (stac. 39+800 od Gudavca)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6837,61

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elaborat sanacije kolovoza na dijelu reg. ceste R406 u duljini od cca 2 km

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1388,89

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Noveliranje projektne dokumentacije za reg.cestu R410

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1666,67

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Projekat rekonstrukcije dijela reg.ceste R-401b (korekcija horizontalne i vertikalne krivine) u naselju Donja Koprivna (kod
Škole), stac. km 6+600

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

833,33

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Projekat izgradnje pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na reg.cesti R-402 u dužini od ~1,2 km, u naselju
Glogovac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1388,89

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Projekat sanacije klizišta na reg.cesti R-403a, dionica Kamenica-Turija (dvije lokacije)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7692,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Projekat rekonstrukcije regionalne ceste R-404a u Bos.Krupi, sa izgradnjom kružne raskrsnice (kod Doma zdravlja) i pješačkih
staza u dužini od ~ 800 m, od Doma zdravlja do mosta preko rijeke Krušnice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3611,11

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: