Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga kafilerije- hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica

Datum objave: 30.09.2019. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2019.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 97/16), člana 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) člana 67. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo" broj:4/17) i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 02-020-3/15 od 27.02.2015.god., Načelnik opštine Rudo donosi:

 

O D L U К U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I

Za potrebe opštine Rudo pokreće se postupak javne nabavke pod rednim brojem 1.5. Plana javnih nabavki za 2019.godinu, za nabavku usluge: „Usluga kafilerije- hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica".

II        

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 3.420,00 КM.

Sredstva za realizaciju ove nabavke obezbjeđena su u Budžetu opštine Rudo za 2019. godinu sa stavke rashodi za usluge kafilerije, ekonomski kod 412223.

III       

Postupak javne nabavke će se sprovesti putem direktnog sporazuma. Кriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

IV        

Za sprovođenje postupka nabavke zadužen je Samostalni stručni saradnik za analizu i statističko praćenje razvoja, javne nabavke i investicije.

V         

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Rudo".

Broj: 02-404-35/19

Datum: 01.08.2019.god. NAČELNIК OPŠTINE

Rato Rajak, dipl.inž.arh.s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: