Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga laboratorijskih ispitivanja

Datum objave: 30.09.2019. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1340-1-2-13-3-10/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4402491500005
Kontakt osoba Samir Bekto
Adresa Trg ilidžanske brigade 2B
Poštanski broj 71124 Dobrinja (sp bl)
Općina/Grad Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-718
Faks (057) 343-502
Elektronska pošta msa.info@annt.gov.ba
Internet adresa www.annt.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga laboratorijskih ispitivanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska ispitivanja migracija određenih elemenata iz igračaka (ljigavci) u skladu sa članom 3. i članom 6. Zakona o
opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni glasnik BiH“, br. 102/09)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71900000-7 Laboratorijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ispitivanje 16 uzoraka

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Trg Ilidžanske brigade 2b, 71124 Istočno Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja uzorka na ispitivanje

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ispunjeni uslovi iz člana 45. stav 1. i uslovi iz člana 46. ZJN

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2019. 14:00:00
Adresa i mjesto Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Trg Ilidžanske brigade 2b, 71124 Istočno
Sarajevo


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Market Surveillance Agency of BiH
UIN 4402491500005
Contact person Samir Bekto
Address Trg ilidžanske brigade 2B
Postal code 71124 Dobrinja (sp bl)
Municipality/City Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telephone (057) 340-718
Fax number (057) 343-502
Email address msa.info@annt.gov.ba
Website address www.annt.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Laboratory analysis

II 1.b. Description of the object of the contract

Laboratory analysis of toys - products under the Law on General Product Safety in BiH

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71900000-7 Laboratory services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Laboratory analysis of total 16 samples

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

20.10.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 21.10.2019. 12:00:00
Address and place Market Surveillance Agency of Bosnia and Herzegovina (Agencija za nadzor nad
tržištem BiH), Address: Trg Ilidžanske brigade 2b, 71124 Istočno Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: