Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Mjesne zajednice Rakitno u općini Posušje

Datum objave: 01.10.2019. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.10.2019.

OBAVIJEST O NABAVI

188-1-2-88-3-21/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA POSUŠJE
IDB/JIB 4272141340004
Kontakt osoba ANDRIJANA GRABOVAC
Adresa Fra Grge Martića 30
Poštanski broj 88240 Posušje (hp mo)
Općina/Grad Posušje
Telefon (039) 681-035
Faks (039) 681-041
Elektronička pošta opcina.posusje.gs@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-posusje.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Posušje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

"Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola na području Mjesne zajednice Rakitno u općini Posušje“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola na području Mjesne zajednice Rakitno u općini Posušje“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

310368,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje MZ Rakitno i Posušje

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2019/2020 (drugo polugodište), 2020/2021 ( do završetka nastave u školskoj 2020/2021 godini)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Da.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

11.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 11.11.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.11.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Zgrada općine Posušje, Ulica fra Grge Martića 30, 88240 Posušje, ured 107.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema ih.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Municipality of Posušje
UIN 4272141340004
Contact person Andrijana Grabovac
Address Fra Grge Martića 30
Postal code 88240 Posušje (hp mo)
Municipality/City Posušje
Telephone (039) 681-035
Fax number (039) 681-041
Email address opcina.posusje.gs@tel.net.ba
Website address www.opcina-posusje.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Posušje

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail

II 1.a. Title of the object of the contract

Transport of pupils on the territory of municipality Posušje (local community Rakitno)

II 1.b. Description of the object of the contract

Transport of pupils on the territory of municipality Posušje

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 60000000-8 Transport services (excl. Waste transport)

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

until the end of school year 2020/2021

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

11.11.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.11.2019. 12:00:00
Address and place Municipality Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

No additional information.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: