Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata (ŠDS) na relaciji panj - šumskomeđustovarište

Datum objave: 11.10.2019. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2019.OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

676-1-2-69-4-36/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMARSTVO "PRENJ" DIONIČKO DRUŠTVO KONJIC
IDB/JIB 4227243630001
Kontakt osoba Almira Mustafić
Adresa Sarajevska 31
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 726-209
Faks (036) 727-127
Elektronska pošta prenj@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Konjic

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata (ŠDS) na relaciji panj - šumskomeđustovarište

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvlačenje šumskih drvnih sortimenata (ŠDS) na relaciji panj - šumskomeđustovarište na šumskoprivrednom području (ŠPP)
Konjičko, gdje radove izvode radilišta - radne jedinice ugovornog organa Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77210000-5 Usluge izvoženja oblovina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ukupna količina cca 20.000,00 m3, sa mjesečnom dinamikom cca 1.666,00 m3

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumskoprivredna područja (ŠPP) Konjičko gdje radove izvode radilišta - radne jedinice ugovornog organa Šumarstva "Prenj"
d.d. Konjic.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2018. godine ( u skladu sa realizacijom Plana gazdovanja za 2018. godinu)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Tehnička opremljenost 10,00 %
2 Rok plaćanja 30,00 %
3 Cijena 60,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.10.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

U predmetnom potupku nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača uslijedila je žalba od strane drugog ponuđača ,te je
predmet proslijeđen uredu za žalbe.Ured za žalbe je u više navrata donosio odluke kojima je predmet vraćao ugovornom
organu na razmatranje , da bi na koncu 31.01.2019 godine riješenjem br:JN2-03-07-1-1707-9/18 odbilo žalbu žalitelja te je
na taj način potvrdio odluku Ugovornog organa da se navedeni postupak poništi zbog činjenice da niti jedna ponuda nije
prihvatljiva za Ugovorni organ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: