Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga zimskog održavanja puteva (čišćenje II zone prioriteta, nabavka i posipanje abrazivnog materijala)

Datum objave: 11.10.2019. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1367-1-2-61-3-18/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB 4263043770000
Kontakt osoba ŠEILA SEJARIĆ
Adresa Branilaca BiH bb
Poštanski broj 79280 Ključ (bhp sa)
Općina/Grad Ključ
Telefon (037) 661-088
Faks (037) 661-088
Elektronska pošta okfkljuc@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ključ

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

157585,47

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva (čišćenje II zone prioriteta, nabavka i posipanje abrazivnog materijala)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva (čišćenje II zone prioriteta, nabavka i posipanje abrazivnog materijala)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

plaćanje 15 dana po završetku radova

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

aktuelni izvod iz sudskog registra i rješenje za obavljanje djelatnosti

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.11.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.11.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

MZ Sanica, Donja Sanica i Biljani

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
16,55 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17948,72

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Sanica, Donja Sanica i Biljani


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

MZ Velagići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
28,2 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30769,23

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Velagići


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

MZ Krasulje i Kamičak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
23,2 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30769,23

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Krasulje i Kamičak


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

MZ Velečevo-Dubočani

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
6,5 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8012,82

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Velečevo, Dubočani


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

MZ Humići i MZ Zgon-Crljeni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
28,05 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44444,44

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Humići, Zgon i Crljeni


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Posipanje ulica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
125 h

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21367,52

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka posipnog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
200 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4273,51

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: