Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga eksterne reprezentacije

Datum objave: 16.10.2019. 11:50 / Izvor: Akta.ba, 11.10.2019.

Broj: 1-11-16-4-3859-5/19

Mostar, 09.10.2019. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga eksterne reprezentacije

Podaci o ugovornom organu

 

Ugovorni organ:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Adresa: Ortiješ bb, 88000 Mostar

Identifikacijski broj: 4227685650001

Detaljna adresa za korespondenciju:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Ortiješ bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)36 281 000

Faks: +387(0)36 281 010

Email: infbMbhansa.uov.ba

Web stranica: www.hhansa.gov.ba

 

Opis predmeta javne nabave i tehnička specifikacija:

Predmet javne nabavke su usluge eksterne reprezentacije (ugostiteljske usluge) za potrebe Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA-e).

JRJN oznaka: 55000000-0 (Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)

Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 KM bez PDV-a

Period za koji se zaključuje ugovor:

Usluge će se pružati sukcesivno u periodu do 11.10.2020.godine odnosno do utroška planiranih sredstava, a prema potrebi ugovornog organa. Račun za izvršene usluge, od jednog ili više dobavljača, će se smatrati ugovorom.

Kriteriji za izbor ponuda:

Nije primjerena Izjava iz članka 52. stavak (2) Zakona o javnim nabavama:

Nije primjerena

Način dostavljanja ponude:

Ponudom se smatra svaki dokument (račun, predračun, meni..) iz kojeg su vidljive vrste i cijene usluga.

Adresa na koju se ponuda dostavlja i kontakt podaci:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine,

Ortiješ bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Datum i vrijeme pregovaranja ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovora

Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene:

Nema zahtjeva za garanciju

Krajnji rok za dostavu ponuda:

11.10.2020.godine

Web adresa stranice na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija (ako je dodatna dokumentacija predviđena):

Nema dodatne dokumentacije

 

DIREKTOR

Davorin Primorac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: