Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) (HR) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice

Datum objave: 17.10.2019. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.10.2019.

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2019/S 201-489456

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 187-455133)

Legal Basis:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
96330310281
Širolina 4
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristina Perak
Telefon: +385 16515161
E-pošta: kristina.perak@arz.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.arz.hr

Adresa profila kupca: www.arz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice

Referentni broj: 74-V-19/35

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71242000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

15/10/2019

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 187-455133

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: II.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora od sklapanja ugovora za grupu u mjesecima: [1]

Umjesto:

24

Glasi:

28

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: