Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova sanacije mosta preko rijeke Neretve u Žitomislićima na R-425      

Datum objave: 18.10.2019. 13:44 / Izvor: Akta.ba, 26.09.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON

Ministarstvo prometa i veza

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Ministarstvo saobraćaja i veza

M O S T A R

Broj:08-01-51-127/19

Datum: 26.09.2019. godine.

 

Na temelju članka 18. stavak 1. i članka 90. Zakona o javnim nahavama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14) i u svezi s člankom 2. stavak 3. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma, 08-01-51-915/15 od 24.11.2016 godine, godine ministar Prometa i veza d o n o s i :

 

ODLUKU

o pokretanju Izravnog postupka javne nabave

za izvođenje usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova sanacije mosta preko rijeke Neretve u Žitomislićima na R-425                                                                        

 

Članak 1.

Pokreće se Izravni postupak javne nabave za izvodenje usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem izvodenjem radova sanacije mosta preko rijeke Neretve u Zitomislićima na R-425

Članak 2.

Procijenjena vrijednost javne nabave (bez PDV-a) iznosi 5.000,00 KM (slovima: pet tisuća KM).

Članak 3.

Za provođenje javne nabave osigurana su sredstva u Proračunu HNŽ za 2019. godinu i Planu i programu Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza za 2019. godinu (tabela broj 6. redni broj 30).

Članak 4.

Javna nabava će se provesti putem izravnog sporazuma.

Članak 5.

Postupak javne nabave provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima .

Članak 6.

Za potrebe provodenja postupka javne nabave iz točke 1 .ove odluke rukovoditelj organa će posebnim rješenjem imenovati Povjerenstvo.

Članak 7.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: