Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga zimskog održavanja lokalnih puteva u Opštini Gacko 2019/2020. godine

Datum objave: 18.10.2019. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

491-1-2-46-3-30/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA GACKO
IDB/JIB 4401389270007
Kontakt osoba Mira Lažetić
Adresa Solunskih dobrovoljaca 2
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-435
Faks (059) 472-401
Elektronska pošta miralazetic@yahoo.com
Internet adresa www.gacko-rs.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gacko

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva u Opštini Gacko 2019/2020. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva u Opštini Gacko 2019/20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.11.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.11.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Opština Gacko, Solunskih dobrovoljaca br. 2, Mala sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se isključivo preuzima sa portala javnih nabavki


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva u opštini Gacko 2019/20. godini

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva u opštini Gacko 2019/20. godini, Lot 1- Avtovac, Mulja, Miholjače, Gostinac i
Lazarići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Avtovac, Mulja, Miholjače, Gostinac i Lazarići


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko 2019/20

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko 2019/20
Lot 2; Bahori, Mrđenovići, Dražljevo, Kljeuta, Ulinje i Vlaka, Dramešina, Platice (Glavice) Jasenik, Žanjevica,
Berušica, Šljivovica, Vrba, Čemerno i Čemersko osoje, Izgori, Borač (gornji) i Pridvorica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bahori, Mrđenovići, Dražljevo, Kljeuta, Ulinje i Vlaka, Dramešina, Platice (Glavice) Jasenik, Žanjevica,
Berušica, Šljivovica, Vrba, Čemerno i Čemersko osoje, Izgori, Borač (gornji) i Pridvorica


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko 2019/20

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko 2019/20
Lot3; Gračanica, Rudo polje, Srđevići, Medanići, Nadinići, Ruda Glavica, Macanovina, Braićevići, Kravarevo,
Višnjevo, Gornja Bodežišta, Donja Bodežišta i Obješenik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gračanica, Rudo polje, Srđevići, Medanići, Nadinići, Ruda Glavica, Macanovina, Braićevići, Kravarevo,
Višnjevo, Gornja Bodežišta, Donja Bodežišta i Obješenik


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko 2019/20

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko 2019/20
Lot: 4 - Novi Dulići, Stari Dulići, Vratkovići, Kazanci i Trgovište

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Dulići, Stari Dulići, Vratkovići, Kazanci i Trgovište


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko u sezoni 2019/20 godine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području Opštine Gacko u sezoni 2019/20 godine
Lot 5: Lukovice, Šume, Dobro Polje, Zapolje, Gradina, Vratnica, Ravni, Fojnica, Dubljevići, Kokorina, Jugovići,
Domrke, LJeskov Dub, Raftije, Ribari i Slivlja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lukovice, Šume, Dobro Polje, Zapolje, Gradina, Vratnica, Ravni, Fojnica, Dubljevići, Kokorina, Jugovići,
Domrke, LJeskov Dub, Raftije, Ribari i Slivlja


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Gacko u 2019/20

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Gacko u 2019/20
Lot: 6 - Stepen, Pržine, Danići i Pusto Polje, Cernica, Ključ i Zagradci, Kula (Međulići-Stolac-Mekavci
-Hodanići-Drulovići-Bašići-Muhovići) Dobrelja, Gareva, Samopbor i Lipnik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stepen, Pržine, Danići i Pusto Polje, Cernica, Ključ i Zagradci, Kula (Međulići-Stolac-Mekavci-Hodanići-
Drulovići-Bašići-Muhovići) Dobrelja, Gareva, Samopbor i Lipnik

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: