Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka konsultantskih usluga za analizu zagađenja na slivu rijeke Drine

Datum objave: 21.10.2019. 09:40 / Izvor: Oslobođenje, 21.10.2019.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ISKAZA INTERESA

 

(KONSULTANTSKE USLUGE - SELEKCIJA FIRMI)

 

Zemlje: Bosna i Hercegovina; Republika Srbija i Crna Gora

Projekat za upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu

 

Bosna i Hercegovina: GEF Trust Fund br.TF0A2317 i SCCF Grant br. TF0A2320

Republika Srbija:       GEF Trust Fund br.TF0A2319 i SCCF Grant br. TF0A2322

Crna Gora:                  GEF Trust Fund br.TF0A2318 i SCCF Grant br. TF0A2321

 

Poziv za dostavljanje iskaza interesa broj: BA/RS/MN-WBDRBMP-CQ-CS-19-07

Naziv konsultanske usluge: Analiza zagađenja na slivu rijeke Drine

 

Bosna i Hercegovina, Republika Srbija i Crna Gora su dobile grant sredstva Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Specijalnog fond za klimatske promjene (SCCF) za Projekat za upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu i dio sredstava namjeravaju iskoristiti za konsultantsku uslugu: "Analiza zagađenja na slivu rijeke Drine (SRD)", broj: BA/RS/MN-WBDRBMP-CQ-CS-19-07.

 

Zadatak studije se fokusira na dugoročno smanjenje plutajućeg otpada i ostataka, prijedloge za dugoročno i održivo upravljanje sakupljanjem i tretiranjem otpada na SRD-e te prijedloge za dugoročno i održivo upravljanje čvrstim otpadom na SRD-e.

 

Konsultanska usluga uključuje sljedeće aktivnosti:

• Odgovarajuća procjena nivoa analiza u Studiji za postojeće zagađenje na SRD-e,

• Prepoznavanje realnih scenarija za održivo smanjenje zagađenja na cijelom SRD-e u pogledu pravnog okvira i ekonomskog razvoja u zemljama'siiva,

• Priprema akcionog plana u okviru Studije koji će biti kompatibilan s upravljanjem vodnim resursima u zemljama SRD-e.

Studija treba da se izradi u periodu od 6 mjeseci.

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine poziva kvalifikovane konsultantske firme da dostave Iskaz interesa za pružanje navedenih usluga. Zainteresirani konsultanti moraju dostaviti informacije koje ukazuju na njihovu kvalificiranost za obavljanje usluga (brošure, prikaz sličnih angažmana i iskustva na sličnim poslovima, odgovarajući stručni profil osoblja itd.) kako slijedi:

• Generalne kvalifikacije firme: Kopije dokumenata kojim se definira konstituisanje ili pravni status, mjesto registracije i mjesto obavljanja djelatnosti te osnovni profil firme, kontakt osoba za projekat, područja ekspertize.

• Kvalifikacije konsultanta (firme) relevantne za angažman: Detalji o iskustvu na minimalno tri (3) slična zadatka koja su uspješno obavljena u posljednjih pet (5) godina, (za svaki navedeni projekat molimo predočite sljedeće informacije: naziv projekta, klijenta, vrijednost ugovora, podatke o realizaciji i kontakt informacije o investitoru).

 

• Predloženo ključno/stručno osoblje konsultanta:

• Ključni ekspert - Univerzitetska diploma u inženjerstvu za vode i sanitaciju, s posebnim iskustvom u oblasti kvaliteta vode, sa minimalno 10 godina iskustva u struci;

• Ključni ekspert - Univerzitetska diploma u oblasti zaštite okoliša i analizi učinka, sa minimalno 10 godina iskustva u struci;

• Ključni ekspert - Univerzitetska diploma u oblasti prikupljanja i tretiranja otpadnih voda, sa minimalno 10 godina iskustva u struci;

• Ključni ekspert - Univerzitetska diploma u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, sa minimalno 10 godina iskustva u struci;

 

Tim treba da sadrži i ostale eksperte koji treba da posjeduju univerzitetsku diplomu iz sljedećih oblasti: poljoprivredni inženjer, biolog, ekspert u analizi javnog zdravstva, svi sa minimalno 5 godina iskustva u struci te ekonomist sa minimalno 10 godina iskustva u procjeni vrijednosti koje su relevantne za analizu okoliša i indikatore za okolišna pitanja.

 

Svi eksperti pored gore navedenih kriterija moraju ispunjavati i sljedeće kriterije:

• Poznavanje lokalnih uslova na SRD-e,

• Poznavanje politika za okoliš,

• Dobro pismeno i usmeno poznavanje engleskog jezika i lokalnih jezika;

 

Konsultanti se mogu udruživati sa drugim firmama u obliku zajedničkog pothvata "Joint Venture" ili podizvođača radi poboljšanja svojih kvalifikacija. Iskustvo podizvođača neće se uzimati u obzir prilikom vrednovanja kvalifikacija Konsultanta.

 

Skreće se pažnja zainteresovanim Konsultanfima na stav 1.9 Smjernica Svjetske banke: Izbor i zapošljavanje Konsultanata po IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama od strane zajmoprimaca Svjetske banke, januar 2011. godine, revidirano u julu 2014. godine ("Smjernice za konsultante"), koji određuje politiku o sukobu interesa Svjetske banke.

 

Konsultant će biti izabran u skladu sa metodom Selekcija na osnovu kvalifikacija konsultanata (Consultant's Qualification Selection - CQS) navedenim u Smjernicama Svjetske banke za odabir Konsultanata.

 

Zainteresovani Konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na dolje navedenoj email adresi.

 

Iskaz interesa mora biti dostavljen na donju adresu najkasnije do 7.11.2019.

 

Adresa:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Odsjek za implementaciju projekata

n/r: Amela Jašić

Musala 9; 71000 Sarajevo

email: amela.jasic@mvteo.gov.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: