Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija (Grupa 1 do 6)

Datum objave: 22.10.2019. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.10.2019.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Usluge cestovnog prijevoza

2019/S 204-497956

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HP - Hrvatska pošta d.d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 14981079

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.posta.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0041290
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Poštanske usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija (Grupa 1 do 6)

 

Referentni broj: 02.01.03.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60100000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija prema grupi predmeta nabave, a sukladno detaljnom opisu, opsegu, uvjetima, zahtjevima i količinama određenim u Tehničkim specifikacijama predmeta nabave iz Dokumentacije o nabavi i pripadajućim Troškovnicima.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 18 164 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 1. Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija 1

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje/županija: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća obavljanje usluga iz područja zaštite kako slijedi:- prijevoz gotovog novca i vrijednosti oklopljenim vozilima zaštitarske tvrtke od regionalnih centara do poštanskih ureda i od poštanskih ureda do regionalnih centara,- zaštita gotovog novca i vrijednosti elektrokemijskim sustavima zaštite u vozilima Naručitelja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni broj zaštitara tjelesne zaštite s kojima ponuditelj raspolaže / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 454 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Okvirni sporazum sklapa se danom potpisa strana okvirnog sporazuma na razdoblje od 24 mjeseca.

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2. Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija 2

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje/županija: Varaždinska županija, Međimurska županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Karlovačka županija.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća obavljanje usluga iz područja zaštite kako slijedi:

— prijevoz gotovog novca i vrijednosti oklopljenim vozilima zaštitarske tvrtke od regionalnih centara do poštanskih ureda i od poštanskih ureda do regionalnih centara,

— zaštita gotovog novca i vrijednosti elektrokemijskim sustavima zaštite u vozilima Naručitelja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni broj zaštitara tjelesne zaštite s kojima ponuditelj raspolaže / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 360 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Okvirni sporazum sklapa se danom potpisa strana okvirnog sporazuma na razdoblje od 24 mjeseca.

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 3. Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija 3

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje/županija: Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća obavljanje usluga iz područja zaštite kako slijedi:

— prijevoz gotovog novca i vrijednosti oklopljenim vozilima zaštitarske tvrtke od regionalnih centara do poštanskih ureda i od poštanskih ureda do regionalnih centara,

— zaštita gotovog novca i vrijednosti elektrokemijskim sustavima zaštite u vozilima Naručitelja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni broj zaštitara tjelesne zaštite s kojima ponuditelj raspolaže / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 144 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Okvirni sporazum sklapa se danom potpisa strana okvirnog sporazuma na razdoblje od 24 mjeseca.

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 4. Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija 4

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje/županija: Šibensko-kninska županija, Zadarska županija, Ličko-senjska županija

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća obavljanje usluga iz područja zaštite kako slijedi:

— prijevoz gotovog novca i vrijednosti oklopljenim vozilima zaštitarske tvrtke od regionalnih centara do poštanskih ureda i od poštanskih ureda do regionalnih centara,

— zaštita gotovog novca i vrijednosti elektrokemijskim sustavima zaštite u vozilima Naručitelja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni broj zaštitara tjelesne zaštite s kojima ponuditelj raspolaže / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 814 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Okvirni sporazum sklapa se danom potpisa strana okvirnog sporazuma na razdoblje od 24 mjeseca.

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 5. Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija 5

 

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje/županija: Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća obavljanje usluga iz područja zaštite kako slijedi:

— prijevoz gotovog novca i vrijednosti oklopljenim vozilima zaštitarske tvrtke od regionalnih centara do poštanskih ureda i od poštanskih ureda do regionalnih centara,

— zaštita gotovog novca i vrijednosti elektrokemijskim sustavima zaštite u vozilima Naručitelja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni broj zaštitara tjelesne zaštite s kojima ponuditelj raspolaže / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 852 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Okvirni sporazum sklapa se danom potpisa strana okvirnog sporazuma na razdoblje od 24 mjeseca.

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 6. Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija 6

 

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje/županija: Primorsko-goranska županija, Istarska županija

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća obavljanje usluga iz područja zaštite kako slijedi:

— prijevoz gotovog novca i vrijednosti oklopljenim vozilima zaštitarske tvrtke od regionalnih centara do poštanskih ureda i od poštanskih ureda do regionalnih centara,

— zaštita gotovog novca i vrijednosti elektrokemijskim sustavima zaštite u vozilima Naručitelja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni broj zaštitara tjelesne zaštite s kojima ponuditelj raspolaže / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 540 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Okvirni sporazum sklapa se danom potpisa strana okvirnog sporazuma na razdoblje od 24 mjeseca.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

A.

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

B.

B.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite – tjelesne zaštite temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10).

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— odgovarajuće rješenje/potvrda izdano od nadležnog ministarstva kojim se gospodarskom subjekt odobrava obavljanje poslova privatne zaštite - tjelesne zaštite.

B.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da mu nije zabranjeno obavljanje poslova privatne zaštite – tjelesne zaštite temeljem Zakona o privatnoj zaštiti.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— odgovarajuće uvjerenje/potvrda izdano od nadležnog ministarstva kojim se potvrđuje da gospodarskom subjektu od dana izdavanja rješenja/potvrde iz točke B.1., kojim se odobrava obavljanje poslova privatne zaštite - tjelesne zaštite, nije zabranjeno obavljanje iste djelatnosti.

C.

C.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, za pratnju pri prijevozu ili za pratnju pri prijenosu i prijevozu.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— odgovarajuće rješenje/potvrda izdano od nadležnog ministarstva kojim se gospodarskom subjekt odobrava obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, za pratnju pri prijevozu ili za pratnju pri prijenosu i prijevozu.

C.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da mu nije zabranjeno obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, za pratnju pri prijevozu ili za pratnju pri prijenosu i prijevozu.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— odgovarajuće uvjerenje/potvrda izdano od nadležnog ministarstva kojim se potvrđuje da gospodarskom subjektu od dana izdavanja rješenja/potvrde iz točke C.1., kojim se odobrava obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, za pratnju pri prijevozu ili za pratnju pri prijenosu i prijevozu, nije zabranjeno obavljanje iste djelatnosti.

D.

D.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite – tehničke zaštite temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10).

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— odgovarajuće rješenje/potvrda izdano od nadležnog ministarstva kojim se gospodarskom subjekt odobrava obavljanje poslova privatne zaštite - tehničke zaštite.

D.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da mu nije zabranjeno obavljanje poslova privatne zaštite – tehničke zaštite temeljem Zakona o privatnoj zaštiti.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— odgovarajuće uvjerenje/potvrda izdano od nadležnog ministarstva kojim se potvrđuje da gospodarskom subjektu od dana izdavanja rješenja/potvrde iz točke D.1., kojim se odobrava obavljanje poslova privatne zaštite - tehničke zaštite, nije zabranjeno obavljanje iste djelatnosti.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

 

(1) Jamstvo za ozbiljnost ponude određeno točkom 23. Dokumentacije o nabavi

(2) Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma (odnosi se na odabranog ponuditelja) određeno točkom 29.A. Dokumentacije o nabavi

(3) Jamstvo o osiguranju od rizika odgovornosti iz obavljanja zaštitarske djelatnosti (odnosi se na odabranog ponuditelja) određeno točkom 29.B. Dokumentacije o nabavi

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Rok, način i uvjeti plaćanja određeni su točkom 25. Dokumentacije o nabavi

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Bitni uvjeti za sklapanje okvirnog sporazuma određeni su točkom 29. Dokumentacije o nabavi.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/11/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 20/04/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/11/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

 

HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, III. kat, soba 317, Zagreb, HRVATSKA.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Propisano odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/10/2019

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: