Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke advokatskih usluga za potrebe Općine Vogošća (radno-pravni sporovi te postupci ulaganja vanrednih pravnih lijekova pred Vrhovnim sudom Federacije BiH)

Datum objave: 24.10.2019. 08:17 / Izvor: Akta.ba, 21.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 10-05-1843/19

Vogošća, 21.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/14 i 14/15 - Prečišćeni tekst) Općinski načelnik dana 21.10.2019. godine donio je

 

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke advokatskih usluga za potrebe Općine Vogošća (radno-pravni sporovi te postupci ulaganja vanrednih pravnih lijekova pred Vrhovnim sudom Federacije BiH).

 

II

Vrijednost postupka nabavke advokatskih usluga za potrebe Općine Vogošća iznosi 2.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

III

Predmetna javna nabavka biće finansirana iz Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu, ekonomski kod 613932-izdaci za pravne usluge.

 

IV

Javna nabavka provešće se putem direktnog sporazuma sa objavom izvještaja prema Agenciji za javne nabavke BiH.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: