Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade softvera – nadogradnja JIIS BiH (Jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH)

Datum objave: 25.10.2019. 15:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

794-7-2-183-3-8/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200539410001
Kontakt osoba ZLATA KOKOROVIĆ
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade softvera – Nadogradnja JIIS BiH (Jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade softvera – Nadogradnja JIIS BiH (Jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH)LOT 1 –
nadogradnja/dorada softvera za vođenje Centralnog biračkog spiska
LOT 2 - izrada softvera za vođenje izborne administracije (birački odbori)


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
Dodatni predmet(i) 72212000-4 Usluge programiranja aplikacijske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, član 46. Zakona

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

član 50. Zakona, navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.11.2019. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.11.2019. 14:15:00
Adresa i mjesto Sjedište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Ulica Danijela Ozme
br. 7, Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – nadogradnja/dorada softvera za vođenje Centralnog biračkog spiska

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nadogradnja postojećeg softverskog alata za vođenje Centralnog biračkog spiska (CBS) i poboljšanje postojećih
funkcionalnosti.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72200000-7 Usluge programiranja i usluge savjetovanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mejseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Ulica Danijela Ozme br. 7, Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - izrada softvera za vođenje izborne administracije (birački odbori)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada softvera za vođenje izborne administracije (biračkih odbora, gradskih i općinskih izbornih komisija). Zamjena starog
softverskog alata za vođenje izborne administracije i integracija novog alata u JIIS BiH.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Ulica Danijela Ozme br. 7, Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: