Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga zbrinjavanja opasnog otpada iz Laboratorije Smiljevići

Datum objave: 07.01.2020. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2020.

Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o.

Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Datum :31.12.2019.godine         

Naš broj:05-03-07-24883/2019

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka zbrinjavanja opasnog otpada br.05-03-04-24882/19 od 31.12.2019.godine, KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za angažovanje firme za zbrinjavanje opasnog otpada iz Laboratorije "Smiljevići"

 

I             

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresovane subjekte da podnesu svoje finansijske ponude za zbrinjavanje opasnog otpada navedenog u Javnom pozivu br.05-03-07-24883/2019 od 31.12.2019.god.

 

OPIS OPASNOG OTPADA:

Tečni hemijski otpad u staklenim začepljenim epruvetama fabrički spravljen za određivanje parametara kvaliteta voda, potrošni materijal.

SASTAV OTPADA : Litijev hidroksid monohidrat, Molybdovanadate reagens, Natrij hidroksid, Sumporna kiselina, Živin sulfat, Hrom trioksid, Kalijev persulfat, Dinatrijeva sol, Dihloroizocijanuma kiselina, Benzensulfonska kiselina, Mononatrijeva sol, Natrijev salicilat, Natrijum nitrofericijanid, Nitrofenol.

KOLIČINA: Okvirna količina opasnog otpada na godišnjem nivou iznosi cca 30 kg.

 

II            

Kriterij za dodjelu ugovora: Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu , a koji ispunjava sve uslove iz Javnog poziva i dokumentacije za učešće po javnom pozivu. Za slučaj da cijena ponude nije odgovarajuća za Naručioca, isti zadržava pravo da ne zaključi ugovor.

VRIJEME PREUZIMANJA OPASNOG OTPADA: Preuzimanje opasnog otpada će se vršiti dva puta godišnje po ispostavljenoj narudžbenici Naručioca usluge.

MJESTO PREUZIMANJA OPASNOG OTPADA : Laboratorija „SMILJEVIĆI" ul. Adema Buće br.402, Sarajevo .

 

III           

Ponude za navedene sirovine iz tačke I - 1. predati u zapečačenoj koverti pod šifrom ili imenom - nazivom ponuđača i podacima o ponuđaču putem pošte ili neposredno na Protokol KJKP "RAD" d.o.o. , Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, sa naznakom

PONUDA ZA ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA

"NE OTVARAJ ",

Rok za dostavu ponuda : 10.01.2020. godine, do 9:00 h.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 10.01.2020.godine u 9:15 h. 

Uz ponudu obvezno dostaviti:

• Dokaz da je firma certificirana za zbrinjavanje opasnog otpada i da je u stanju izvršiti zbrinjavanje istog

• Odobrenje nadležnog ministarstva za obavljanje, čišćenje, transport i finalno zbrinjavanje otpada

• Popis uposlenika koji su obučeni za tražene poslove

• Popis opreme koja će se koristiti u postupku preuzimanja i zbrinjavanju opasnog otpada

• Okolišna dozvola za zbrinjavanje opasnog otpada izdana od Federalnog ministarstva okoliša i turizma

 

 

JAVNI POZIV - tekst

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: