Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hotelskih usluga u 2020. godini

Datum objave: 08.01.2020. 16:17 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

Javni poziv za nabavku hotelsih usluga 2020

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE T

UZLANSKI KANTON

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

TUZLA

 

Broj: 02-3-1/20

 

Tuzla, 08.01.2020. godine

 

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sa sjedištem u Tuzli, Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla, na osnovu Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za pružanje hotelskih usluga

 

a)        Naziv ugovornog organa

Ugovorni organ: JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Tuzla

Adresa: Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla

Identifikacioni broj: 4209206450003

Telefon: 035 306 466

Faks: 035 228 573

web stranica: www.szztk.ba

e-mail: nabavke@szztk.ba

 

b)        Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet javne nabavke je pružanje hotelskih usluga u 2020. godini. JRJN: 55100000-1.

Ponude se dostavljaju na bazi cjenovnika za određene usluge iz ove oblasti.

 

c)         Procijenjena vrijednost nabavke i izvor finansiranja

Procijenjena vrijednost za ovu nabavku iznosi 5.982,91 KM bez PDV-a, odnosno 7.000,00 KM sa PDV-om.

Izvor finansiranja je sa pozicija 613 114; 613 124.

 

d)        Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti:

-           Lično

-           Putem pošte

-           Putem faksa

-           Putem e-maila

 

e)        Adresa na koju se dostavljaju ponude

 

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla Faks: 035 228 573 E-mail: naba vke@szztk. Ba

f)         Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovori se zaključuju tokom 2020. godine, a dužina trajanja ovisi od vrste i trajanja usluge, odnosno jednokratno po potrebi. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim Ugovorom.

 

g)        Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme)

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2020. godine u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla do 12:00 sati.

 

h)        Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Kontakt osoba: mr.iur.Ahmetović Berisa, stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove.

Telefon: 035 306 466 Faks: 035 228 573

Adresa elektronske pošte (e-mail): berisa.ahmetovic@szztk.ba

 

Pripremila:

mr.iur.Ahmetović Berisa, Stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove

 

v.d. DIREKTOR-a

 

mr Admir Hukić, dipl.ing.el.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: