Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga transporta dokumentacije brzom poštom

Datum objave: 10.01.2020. 11:06 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.- Sarajevo

 

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 066-01-1/20

 

Naziv pravnog lica:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tektu: Društvo) IDB/JIB: 4200036180009

Adresa: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža - Sarajevo

Telefon: +387 (0) 33 779 620

Faks:+387 (0)33 779 622

Elektronska pošta: eldis@bih.net.ba

Web stranica: www.eldistehnika.ba

Vrsta postupka nabavke: Javno nadmetanje

Predmet nabavke: „Transport dokumentacije brzom poštom"

 

 

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Datum i vrijeme objave obavještenja o nabavci: 10.01.2020. godine    

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.eldistehnika:ba                

Adresa za prijem ponuda: Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo; Kancelarija do broja 303/IV sprat

Rok za prijem ponuda: 20.01.2020. godine do 10:00 sati             

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda: 20.01.2020. godine u 11:30 sati u poslovnim prostorijama

Društva, Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo , IV sprat, sala broj 303/IV sprat   

Garancija za ozbiljnost ponude: Ne zahtijeva se             

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: Ne zahtijeva se     

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom   

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom        

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom  

Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"

 

Napomena:

Tenderska dokumentacija za predmetnu nabavku je besplatna i dostupna potencijalnim ponuđačima istog dana kada je izvršena i objava Obavještenja o nabavci. Preuzima se na web stranici Društva, u rubrici NABAVKE - JAVNO NADMETANJE.

Preuzimanje se vrši upisom svih traženih podataka u za to predviđena polja, nakon čega se može izvršiti download, odnosno preuzimanje tenderske dokumentacije.

U slučaju izmjena i dopuna tenderske dokumentacije, iste će biti objavljene na web stranici Društva i smatrati će se sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

 

 

Tenderska-dokumentacija_Transport-dokumentacije-brzom-poštom.pdf

Obavjestenje-o-nabavci_Transport-dokumentacije-brzom-postom.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: