Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga stručnog usavršavanja (razni seminari i edukacije) za uposlenike

Datum objave: 13.01.2020. 08:35 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o.

Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Datum: 08.01.2020.godine

Naš broj: 03-05-07-506/20

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (razni seminari i edukacije)

ZA UPOSLENIKE KJKP „RAD" d.o.o. SARAJEVO

 

1. Vrsta postupka nabavke: Postupak nabavke na koji se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama BIH (Službeni glasnik BiHbroj: 39/14)

 

2. Predmet nabavke i tehničke specifikacije: Stručno usavršavanje (razni seminari i edukacije) za uposlenike KJKP „RAD" d.o.o. SARAJEVO

 

3. Period za koji se zaključuje ugovor: Za 2020. godinu

 

4. Kriterij za dodjelu ugovora u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama BIH : Kriterij se utvrđuje prilikom svakog upućivanja zahtjeva za ponudu, kada KJKP „RAD" d.o.o. SARAJEVO ima potrebu nabavke usluga stručnog usavršavanja.

 

5. Uslovi i zahtjevi za učešće: Da su registrovani za obavljanje usluge stručnog usavršavanja (razni seminari edukacije).

 

6. Period važenja ponude: Do 31.12.2020. godine

 

7. Način dostavljanja ponude: putem fax-a i/ili elektronski, po objavi ovog Javnog poziva, svi zainteresirani privredni subjekti koji pružaju usluge stručnog usavršavanja (razni seminari i edukacije), mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude za stručno usavršavanje. Kao ponuda za stručno usavršavanje može se smatrati i poziv za seminar, edukaciju ili drugi vid stručnog usavršavanja ili dostavljeni predračun.

 

8. Adresa na koju se ponuda dostavlja: Paromlinska broj 57, 71000 Sarajevo, 033/654-480,

 

9. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine: Ugovori će se zaključivati jednokratno, po potrebi u toku 2020. godine. Račun koji sadrži sve osnovne elemente ugovora smatrati će se zaključenim ugovorom, i isti se neće posebno zaključivati.

 

10. Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 31.12.2020. godine

 

11. Tel/fax: 033/654-480,

 

 

Dirketorica

Vera Arnautović, dipl.pravnik

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (razni seminari i edukacije) ZA UPOSLENIKE KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: