Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga interne i eksterne reprezentacije za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona u toku 2020. godine

Datum objave: 14.01.2020. 12:07 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

U skladu sa Članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), pripremljen je

 

JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA INTERNE I EKSTERNE

REPREZENTACIJE U 2020. GODINI

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu - cjenovnik za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona u toku 2020. godine, kako slijedi:

 

1.  Naziv ugovornog organa

Vlada Unsko - sanskog kantona

Alije Đerzeleza 6, Bihać

J1B: 4263373560001

Telefon: 037/227-801

Web adresa: vladausk.ba

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Usluge interne reprezentacije se pružaju sukcesivno po potrebi i uključuju hladna i topla pića, a isporuka je u prostorijama ugovornog organa. Usluge eksterne reprezentacije se pružaju sukcesivno po potrebi i uključuju jela i pića koje se pružaju izvan prostorija ugovornog organa, u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

JRJN: 55300000-3 Usluge restorana i usluge potraživanja hranom.

3.   Procijenjena vrijednost nabavke

20.000,00 KM sa PDV-om

4.  Način dostavljanja ponude - cjcnovnika

Pozivaju se svi ponuđači da po ovom pozivu dostave ponude putem pošte, faksa ili elektronski.

5. Adresa na koju se ponuda dostavlja - cjenovnik

Vlada Unsko-sanskog kantona,

Alije Đerzeleza br. 6,

77 000 Bihać,

Faks: 037/227-803

E-mail: office@ vladausk.ba

6. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine

Usluge će se pružali sukcesivno, prema potrebi ugovornog organa u loku 2020. godine.

Račun za izvršenu uslugu će sc smatrati ugovorom, od jednog ili od više dobavljača.

7. Krajnji rok /а dostavu ponuda

31.12.2020. godine u 12:00 sati

Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte Snježana Zulić. 037/227-801.

 

Broj: 03-45-258-1/20

Bihać, 09.01.2020.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: