Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga stalne simetrične internet veze

Datum objave: 15.01.2020. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

Broj: V-3-83/20 

Mostar, 13.01.2020. godine

 

Povjerenstvo za provođenje pregovaračkog postupka nabave bez objave obavijesti u predmetu nabave: 'Stalna simetrična internet veza'

 

Predmet: Informacija o provođenju postupka javne nabave - Pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi broj 1-13048/19-87 u predmetu "Stalna simetrična internet veza"

 

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar je Odlukom br. 1-13048/19-87 od 27.12.2019. godine odobrila provođenje nabave usluga 'Stalna simetrična internet veza.' kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi, sukladno čl. 24. st. 1. tč. a) i čl. 28. Zakona o javnim nabavama BiH (,,SI. glasnik BiH", br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, sa JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar. Radi provedbe pregovaračkog postupka Rješenjem br. 1-13048-1/19-87 od 27.12.2019. godine imenovano je povjerenstvo koje djeluje u ime Ugovornog tijela u granicama dobivenih ovlasti.

 

U skladu sa čl. 28. stavak (4) Zakona i obvezom objavljivanja informacije o pregovaračkom postupku javne nabave bez objave obavijesti o nabavi kojeg namjerava provesti, ovim putem u ime Ugovornog tijela JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da Ugovorno tijelo pristupa provođenju postupka javne nabave putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi, koji za predmet ima nabavu usluga ' Stalna simetrična internet veza' te da je predmetna tenderska dokumentacija dostupna za sve zainteresirane kandidate. 

 

Kontakt adresa: valentina.bevanda@ephzhb.ba .

Procedura javne nabave obavit će se u skladu sa čl. 24. i 28. Zakona.

 

Poziv

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: