Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prijevoza učenika za drugo polugodište školske 2019/20.godine

Datum objave: 15.01.2020. 12:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2020.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

240-7-2-3-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRVA OSNOVNA ŠKOLA
IDB/JIB 4236117320004
Kontakt osoba Selvedina Fazlagić
Adresa Žrtava genocida u Srebrenici
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 205-115
Faks (030) 205-115
Elektronska pošta prvaosdonjivakuf@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika za drugo polugodište šk 2019/20.godine "Prva osnovna škola" Donji Vakuf


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika za drugo polugodište šk:2019/20.godina - 93 radna dana ( zbirno LOT 1 i LOT 2)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.1.2020. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.1.2020. 10:00:00
Adresa i mjesto Prva osnovna škola Donji Vakuf, ul. Žrtava genocida u Srebrenici bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

na telefon 030-205-115


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 prijevoz učenika na relaciji Krivače- Donji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika za drugo polugodište šk:2019/20. godine na relaciji Krivače - Donji Vakuf ( 93 radna dana)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

93 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prva osnovna škola - Donji Vakuf

VI Dodatne informacije

-


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 prijevoz učenika na relaciji Brezičani - Donji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika za drugo polugodište šk:2019/20.godina na relaciji Brezičani - Donji Vakuf - 93 rana dana

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

93 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prva osnovna škola - Donji Vakuf

VI Dodatne informacije

-

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
240-7-2-3-3-1/20
PODIJELI: