Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka usluga pružanja podrške HAMAG-BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2

Datum objave: 16.01.2020. 09:32 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području razvoja

2020/S 011-022403

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 241-592106)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nacionalni registracijski broj: 25609559342
Poštanska adresa: Ksaver 208
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lana Curl Poletti-Kopešić
E-pošta: lana.curlpoletti-kopesic@hamagbicro.hr
Telefon: +385 14891874

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hamagbicro.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluga pružanja podrške HAMAG-BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2

Referentni broj: 5/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

73220000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluga pružanja podrške HAMAG-BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

13/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 241-592106

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: I.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ime i prezime osobe zadužene za kontakt:

Umjesto:

Glasi:

Lana Curl Poletti-Kopešić

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: