Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade geodetske snimke izvedenog stanja podzemne telekomunikacijske kanalizacije na mreži autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

Datum objave: 17.01.2020. 09:23 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.01.2020.


Hrvatska-Zagreb: Geodetske usluge

2020/S 012-024793

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 248-614476)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katica Ivan
E-pošta: katica.ivan@hac.hr
Telefon: +385 14697372
Telefaks: +385 14694473

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hac.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada geodetske snimke izvedenog stanja podzemne telekomunikacijske kanalizacije na mreži autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

Referentni broj: J 71/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71355000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Izrada geodetske snimke izvedenog stanja podzemne telekomunikacijske kanalizacije na mreži autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

14/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 248-614476

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 23/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:30

Glasi:

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 23/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:30

Glasi:

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: