Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade Projekta za izvođenje radova potpornih zidova u okviru RP Brgat i RP Burak-Voćnjak

Datum objave: 17.01.2020. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA GACКO

NAČELNIK

ODLUКA O POКRETANJU POSTUPКA NABAVКE

-DIREКTNI SPORAZUM-

 

Broj: 02-370-75/19

Datum: 31. 12. 2019. Godine

 

Na osnovu člana 18, stav I. člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.. glasnik BiH", broj 39/14). člana 67. Statuta opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko" br.5'17 i 1/19) i člana 2. Pravilnika o direktnom sporazumu ("Službeni glasnik opštine Gacko" br. 3/16) Načelnik opštine Gacko donosi

 

ODLUКU

o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Projekat za izvođenje radova potpornih zidova u okviru RP "Brgat” i RP “Burak-Voćnjak”

 

ČLAN 1.

Odobrava se pokretanje postupka Javne nabavke usluga: Projekat za izvođenje radova potpornih zidova u okviru RP "Brgat” i RP "Burak-Voćnjak".

Procijenjna vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi: 5.900,00 КM ( slovima: pethiljadadevetstotina i 00/100 КM).

Za sprovođenje javne nabavke obezbijeđena su sredstva u bužetu općine Gacko. Javna nabavka će se sprovesti putem direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke:02-370-75/19 . 

 

ČLAN 2.

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijene sačiniće Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu u roku od 3 dana, računajući od dana donošenja ove odluke.

 

ČLAN 3.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

ČLAN 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovešće Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.

 

ČLAN 5.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu broj: 03-370-75/19 od 31.12.2019.godine.

 

ČLAN 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Pri donošenju Odluke, Načelnik opštine Gacko se posebno rukovodio činjenicom da je za predloženu nabavku realno procijenjena njena vrijednost na tržištu. da su obezbijeđena sredstvaza isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

NAČELNIK

Milan Radmilović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: