Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga stručnog usavršavanja u 2020. godini

Datum objave: 21.01.2020. 09:46 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Broj : 07.030/404-15-1/20 Datum : 20.01.2020. godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANјE PONUDA ZA PRUŽANјE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U 2020. GODINI

Poštovani,

U ime Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pozivamo vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za nabavku USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANјA zaposlenih tokom 2020.g. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 66/16).

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ:

Ministarstvo prosvjete i kulture

Adresa:

Trg Republike Srpske 1, 78000 Banjaluka

JIB:

4401662110000

Telefon:

051/338-461

Faks:

051/338-853

wev:

www.Vladars.net

1.2. Kontakt osoba :

Ime i prezime:

Mirjana Gajić

Telefon:

051/338-887

Faks:

051/338-842

E-mail:

m.gajic@mp.vladars.net

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet ugovora su usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2020. godini. Oznaka iz JRJN: 80522000-9 (obrazovni seminari).

Ponude za stručno usavršavanje i obuke zaposlenih se mogu dostavlјati iz slјedećih oblasti: finansija, računovodstva, javnih nabavki, interne i eksterne revizije, informacionih tehnologija, odnosa sa javnošću, svih oblasti prava i ostalih oblasti stručnog usavršavanja, ukoliko se utvrdi da postoji potreba.

Ponudom će se smatrati poziv na seminar koji sadrži: teme seminara, vrijeme i mjesto održavanja seminara, imena predavača i iznos kotizacije ili naknade za učešće na seminaru/obuci.

 

 

CIJELI JAVNI POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: