Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga centralizovanog printanja/kopiranja/skeniranja uz zakup multifunkcijskih uređaja (MFP)za potrebe JOOU Općine Bosanska Krupa

Datum objave: 22.01.2020. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1272-7-2-3-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB 4263116080007
Kontakt osoba Selma Bužimkić
Adresa Ulica Terzića b.b.
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 961-460
Faks (037) 961-475
Elektronska pošta selmab@opcinabosanskakrupa.ba
Internet adresa www.opcinabosanskakrupa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bosanska Krupa

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge centralizovanog printanja/kopiranja/skeniranja uz zakup multifunkcijskih uređaja (MFP)za potrebe JOOU Općine
Bosanska Krupa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge centralizovanog printanja/kopiranja/skeniranja uz zakup multifunkcijskih uređaja (MFP)za potrebe JOOU Općine
Bosanska Krupa za period do 31.12.2020. godina


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79500000-9 Pomoćne kancelarijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8350,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

općina Bosanska Krupa, zgrada općine

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključenja do 31.12.2020. godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne traži se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.2.2020. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.2.2020. 14:15:00
Adresa i mjesto ul. Terzića bb, zgrada općine Bosanska Krupa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U ovom postupku javne nabavke predviđeno je provođenje e-aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja
e-aukcije (“Službeni glasnik BiH» br. 66/16).

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1272-7-2-3-3-2/20
PODIJELI: