Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prevoza učenika za potrebe JU OŠ Crvarevac Crvarevac za 2020. godinu

Datum objave: 23.01.2020. 12:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

4269-7-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "CRVAREVAC"
IDB/JIB 4263177970005
Kontakt osoba Šefika Muharemović
Adresa Crvarevac bb
Poštanski broj 77236 Zborište (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 725-632
Faks (037) 725-632
Elektronska pošta juos.crvarevac@yahoo.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga prevoza učenika za potrebe JU OŠ "Crvarevac" Crvarevac za 2020. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka usluga prevoza učenika za potrebe JU OŠ "Crvarevac za 2020. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

obavezni uslovi za učešće iz člana 45. ZJN BiH, a dokazi definisani u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.1.2020. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.1.2020. 10:00:00
Adresa i mjesto JU OŠ "Crvarevac" Crvarevac, soba br 2


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Mašinovići - Crvarevac - Mašinovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

usluga prevoza učenika JU OŠ "Crvarevac" u 2020. godini na LOT 1 relacija: Mašinovići - Crvarevac - Mašinovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
na relaciji: Mašinovići-Crvarevac - Mašinovići prevoze se 4 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1507,56

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2020. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Crvarevac" - centralna škola u Crvarevcu


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 nabavka usluge prevoza učenika JU OŠ "Crvarevac" Crvarevac u 2020. godini na relaciji:Zborište-Crvarevac - Zborište

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

prevoz učenika JU OŠ "Crvarevac" u 2020. godini na relaciji: Zborište -Crvarevac - Zborište

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
na relaciji Zborište - Crvarevac - Zborište prevozi se 38 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15781,78

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2020. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Crvarevac" Crvarevac - centralna škola u Crvarevcu


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. Usluge prevoza učenika na relaciji: Stabandža-Crvarevac - Stabandža

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

prevoz učenika JU OŠ "Crvarevac" Crvarevac u 2020. godini, na relaciji: Stabandža-Crvarevac-Stabandža

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
na ovoj relaciji prevozi se 25 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12898,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2020. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Crvarevac" Crvarevac - centralna škola

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
4269-7-2-1-3-1/20
PODIJELI: