Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga čišćenja poslovnog objeka Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH i površina oko objekta i opsluživanje kafe kuhinje

Datum objave: 27.01.2020. 13:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2020.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-1-2-95-3-57/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba Samra Alimanović Kulelija
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102564,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje poslovnog objeka Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH i površina oko objekta i opsluživanje kafe
kuhinje

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga čišćenja poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH i površina oko objekta i
opsluživanje kafe kuhinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dnevno usisavanje prašine sa podnih površina (kancelarije, hol, hodnici), podloga: parket, keramika ili PU pod, tepih –
površina oko 1.800 m2 (usisava se svaki drugi dan, dnevno se efektivno usisava oko 900 m2) kom 520 Dnevno
vlažno brisanje podnih površina sa keramičkom podlogom (vjetrobran, ulaz, stepenište, bife, hol) – površina oko 450 m2
kom 520 ...

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Vidovdanska 19

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. i 50. ZJN, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće
minimalne uslove:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora u posljednje 2 godine koji za predmet ima uslugu čišćenja
poslovnih prostorija, računajući od momenta predaje ponuda, sa ukupnom vrijednošću svih ugovora minimalno 100.000,00
KM.
Dokazi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača
U svrhu dokazivanja uslova iz tačke a) ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokumente uz svoju ponudu:
a) Spisak izvršenih ugovora koji za predmet imaju usluge čišćenja poslovnih prostorija, uz obavezno dostavljanje
potvrda o njihovoj realizaciji koje daje druga ugovorna strana (naručilac). Potvrde treba obavezno da sadrže sljedeće
podatke:
- Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata
- Predmet ugovora
- Vrijednost ugovora
- Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora
- Navode da je ugovor uredno izvršen
Ukoliko se sve naprijed navedene potvrde, iz objektivnih razloga, ne mogu dobiti od druge ugovorne strane, vrijedi izjava
privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, koja se dostavlja uz spisak izvršenih ugovora koji u tom slučaju treba da
sadrži sve naprijed navedene podatke. Dobavljač je u tom slučaju dužan predočiti dokaze o učinjenim pokušajima da
obezbijedi potvrde svojih naručilaca (npr. zahtjev za izdavanje potvrde, upit prema korisniku usluge koji je blagovremeno
poslan i sl.) Ugovorni organ u ovom slučaju zadržava pravo provjere svih navoda iz izjave i spiska ponuđača!

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.2.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.2.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto Mehmeda Spahe 3, Sarajevo

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-1-2-95-3-57/20
PODIJELI: