Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o sa studijom izvodivosti...

Datum objave: 28.01.2020. 09:12 / Izvor: Official Journal of the European Union, 28.01.2020.

Hrvatska-Vinkovci: Studija izvodljivosti

2020/S 019-043293

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 187-456166)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 30638414709
Poštanska adresa: Dragutina Žanića - Karle 47a
Mjesto: Vinkovci
NUTS kod: HR04C
Poštanski broj: 32100
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijela Markić
E-pošta: danijelavvk@gmail.com
Telefon: +385 32306151

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vvk.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o sa studijom izvodivosti...

 

Referentni broj: NVV 02 2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79314000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Točka 11 DON-a.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 187-456166

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 31/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 31/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: