Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC518 od naselja Brijest do granice Osječko-baranjske županije, duljine 16,00 km

Datum objave: 29.01.2020. 09:16 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2020/S 020-044979

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 002-001883)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ankica Miličević
E-pošta: ankica.milicevic@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722673

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC518 od naselja Brijest do granice Osječko-baranjske županije, duljine 16,00 km

 

Referentni broj: 1.898.-500/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC518 od naselja Brijest do granice Osječko-baranjske županije, duljine 16,00 km.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 002-001883

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 30/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 11/02/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 30/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 11/02/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: