Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Sveučilišta u Mostaru i njegovih ustrojbenih jedinica za 2020. i 2021. godinu

Datum objave: 31.01.2020. 14:32 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2020.

Sveučilište u Mostaru

 

Ur. broj: 01- 611 /20

Mostar, 27. siječnja 2020. Godine

 

JAVNI POZIV ZA NABAVU UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA U MOSTARU I NJEGOVIH USTROJBENIH JEDINICA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

U ime Sveučilišta u Mostaru (u daljem tekstu: Ugovorno tijelo) pozivamo vas da dostavite ponudu u postupku javne nabave ugostiteljskih usluga za potrebe rektorata i ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru za 2020./2021.godinu u zemlji i inozemstvu.

Procedura javne nabave će se sprovesti u skladu s člankom 7. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 66/16., u daljem tekstu: Pravilnik).

Poziv za dostavljanje ponuda će se objaviti na web stranici Ugovornog tijela: www.sum.ba.

 

1 PODACI O UGOVORNOM TIJELU

Naziv: Sveučilište u Mostaru

Adresa: Trg hrvatskih velikana 1, Mostar

IDB/JIB: 422708813005

Adresa elektronske pošte: javnenabave@sum.ba

 

2 OPIS PREDMETA NABAVE/ TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Broj i oznaka iz JRJN: 55520000-1 - Usluge cateringa; 55312000-0 - Usluge posluživanja u restoranima.

Predmet nabave jeste sukcesivna nabava ugostiteljskih usluga u restoranima - korištenje usluga jela i pića za potrebe Ugovornog tijela; (organiziranje službenih ručkova, večera i cateringa povodom blagdana, svečanih promocija kao i prijema gostujućih profesora u situacijama obrane tema doktorata, doktorskih radova te drugih prigoda gdje postoji potreba korištenja ove vrste usluga).

Specifikacija jela i pića uključuje slijed: toplo/hladno predjelo; juha, glavno jelo, salata, desert, alkoholna i/ili bezalkoholna pića kao i tople napitke.

 Ponudom se smatra svaki dokument (račun, predračun, meni...) iz kojeg su vidljive vrste i cijene usluga. 

 

3. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Ugovorno tijelo će sukladno članku 4. stavak (3) Pravilnika za svaku pojedinačnu potrebu predmeta nabave, ovisno od događaja, odrediti ponuditelja čije će ugostiteljske usluge nabaviti, od jednog ili više dobavljača.

Ponuda se smatra konačnom i Ugovorno tijelo neće provoditi pregovore.

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave do 31.prosinca 2021. godine bez PDV-a: iznosi 148.000,00 KM, (slovima: stotinučetrdesetiosamtisuća i 00/100konvertibilnihmaraka).

 

5 ZAKLJUČUJE LI SE UGOVOR ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI ZA RAZDOBLJE KOJE NE MOŽE BITI DULJE OD ČETIRI GODINE

Ugovori za pružene usluge će se zaključivati jednokratno, do 31.prosinca 2021. godine sukladno potrebama Ugovornog tijela (sukcesivna nabava).

Zaključenim ugovorom za ugostiteljske usluge smatrat će se svaki račun ili faktura za izvršenu uslugu.

Račun/faktura treba biti specificirana po vrsti jela/pića i broju učesnika.

 

6 ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12. 2021. godine do 14:00 sati.

 

7 NAČIN DOSTA VIJANJA PONUDA

Ponuditelji će ponudu-cjenovnik dostaviti putem:

> fax-a: na broj 036/320-885,

> pošte na adresu: Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1., 88 000 Mostar,

> elektronski na e-mail adresu: javnenabave@sum.ba  ili

> izravno na protokol Ugovornog tijela.

U slučaju ne dostavljanja niti jedne ponude, službeni cjenovnik će se smatrati ponudom.

 

8 KONTAKT OSOBE. BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE

Iva Klepić, e-mail: iva.klepic@sum.b    

Ivo Karačić, e-mail: ivo.karacic@sum.ba

 Tel: 036/337-070; 036/446-347

Fax:036/320-885;

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: