Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga pristupa elektronskim službenim listovima

Datum objave: 05.02.2020. 14:39 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2020.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 150-15-4-544-3/20

Sarajevo, 04.02.2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA PRISTUPA ELEKTRONSKIM SLUŽBENIM LISTOVIMA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

Napomena: Svi zainteresovani ponuđači koji preuzmu ovu tendersku dokumentaciju sa web stranice ugovornog organa dužni su putem e-maila: sanela.mahmutovic@cbbh.ba  i samra.alimanovic-kulelija@cbbh.ba  dostaviti informaciju o ponuđaču (naziv, sjedište, kontakt adresa, telefon i e-mail) radi komuniciranja u toku postupka nabavke i eventualnog dostavljanja obavještenja, odgovora na upite, informacija o eventualno zaprimljenim žalbama i sl.

 

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Adresa: Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, BiH

Identifikacijski broj: 4200693920055

Detaljna adresa za korespondenciju: Centralna banka Bosne i Hercegovine,

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 278 355

E-mail: sanela.mahmutovic@cbbh.ba

Web stranica: www.cbbh.ba

 

2. Podaci o postupku javne nabavke

Postupak javne nabavke odobren je i pokrenut odlukom broj: 150-15-4-544-2/20 SAK od 03.02.2020. godine. Predmet nabavke je usluga pristupa elektronskim službenim listovima, na koje se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. Postupak dodjele ugovora vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

Oznaka i naziv iz JRJN: 72320000-4 - Usluge baze podataka

 

3. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka nabavke je usluga pristupa elektronskim službenim listovima

 

4. Procjenjena vrijednost nabavke za period do 31.12.2019. godine

11.250,00 KM bez PDV-a.

 

5. Period na koji se zaključuje ugovor/da li se zaključuje za jednokratno izvršenje usluge ili na duži period

Do 31.12.2020. godine.

Ispostavljena faktura smatrat će se ugovorom.

 

6. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena.

 

7. Način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju na adrese ugovornog organa ili elektoronskim putem i to: Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine M.Tita 25, 71 000 Sarajevo Tel: 033 278 355

Mail: sanela.mahmutovic@cbbh.ba

 

8. Krajnji rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju kontinuirano do 31.12.2020. godine

 

9. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Sanela Mahmutović Tel: 033 278 355

e-mail: sanela.mahmutovic@cbbh.ba  i

Samra Alimanović Kulelija Tel: 033 278 395

e-mail: samra. alimanovic-kulelija@cbbh.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: