Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja poslovnog objekta regulatonog odbora Željeznica Bosne i Hercegovine

Datum objave: 06.02.2020. 12:22 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2020.

POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA POSLOVNOG OBJEKTA REGULATORNOG ODBORA ŽELjEZNICA BOSNE  I HERCEGOVINE

 

a) Naziv ugovornog organa:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

đ) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

PREDMNT JAVNE NABAVKE: USLUGA FIZIČKO- TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA POSLOVNOG OBJEKTA REGULATONOG ODBORA ŽELjEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE PO POTREBI

JRJN 79710000-4 USLUGE NA PODRUČJU BEZBJEDNOSTI; 79711000-1 USLUGE NADZORA ALARMNIH UREĐAJA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

c) Procijenjena vrijednost nabavke:

DO 1.709.40 KM BEZ PDV-A (DO 2.000.00 KM SA PDV-OM) ZA 2020. GODINU

 

d) Kriterij za izbor ponude u skladu s članom 64. Zakona:

PONUDOM SE SMATRA SVAKA FAKTURA IZDATA U SKLADU S ODREDBAMA POZITIVNIH PROPISA IZ OBJ1ASTI POREZA.

 

e) Način dostavljanja ponude:

PUTEM POŠTE, FAKSA I/ILI ELEKTRONSKI

 

Adresa na koju se ponuda dostavlja:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

FAX: 033/284-751 ili 033/707-697 I MEIL: kabinet@mkt.gov.ba

 

Da li se ugovor za usluge zaključuje zajednokragno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBI U TOKU 2020. GODINE. RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM OD JEDNOG ILI VIŠE DOBAVLjAČA.

g) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum. mjesto i vrijeme):

31.12.2020. GODINE DO 12:00 SATI, SARAJEVO

h) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju isnuniti:

DA SU REGISTROVANI ZA PREDMETNU DJELATNOST

i) kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

AIDA ALIBEGOVIĆ 033/707-624 aida.alibegovic@mkt.gov.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: