Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga parkiranja službenih vozila u zemlji i inostranstvu

Datum objave: 07.02.2020. 07:56 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2020.

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA USLUGA PARKIRANjA SLUŽBENIH VOZILA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU

 

a) Naziv ugovornog organa:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

PREDMET JAVNE NABAVKE: USLUGA PARKIRANjA SLUŽBENIH VOZILA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU PO POTREBI

JRJN 63712400-7 USLUGE PARKIRANjA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

c) Procijenjena vrijednost nabavke:

DO 1.709,40 KM BEZ PDV-A (DO 2.000.00 KM SA PDV-OM) ZA 2020. GODINU

 

d) Kriterij za izbor ponude u skladu s članom 64. Zakona:

PONUDOM SE SMATRA SVAKA FAKTURA IZDATA U SKLADU S ODREDBAMA POZITIVNIH PROPISA IZ OBLASTI POREZA.

 

e) Način dostavljanja ponude:

PUTEM POŠTE. FAKSA I/ILI ELEKTRONSKI

 

f) Adresa na koju se ponuda dostavlja:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

FAX: 033/ 284-751 ili 033/707-697 email: kabinet@mkt.gov.ba

 

g) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBI U TOKU 2020. GODINE. RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM OD JEDNOG ILI VIŠE DOBAVLJAČA.

 

h) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2020. GODINE DO 12:00 SATI, SARAJEVO

 

i) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

DA SU REGISTROVANI ZA PREDMETNU DJELATNOST

 

j) kontakt osoba. broj telefona i adresa elektronske pošte

AIDA ALIBEGOVIĆ 033/707-624

Aida.alibegovic@mkt.gov.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: