Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izbora najpovoljnije turističke agencije za izvođenje maturske ekskurzije i izleta za učenike

Datum objave: 07.02.2020. 09:21 / Izvor: EuroBlic, 07.02.2020.

JU SREDNJA ŠКOLA „NIКOLA TESLA" TESLIĆ TESLIĆ

Broj: 92/20

Dana: 31.1.2020. godine

Tel/faks: 053/431-036

e-mail: ss44@skolers.org

 

Na osnovu Godišnjeg plana rada škole za školsku 2019/2020. godinu i člana 14. stav 3. Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 19/10, 82/11 i 31/15), direktor škole raspisuje

 

КONКURS

za izbor najpovoljnije turističke agencije

 

1. Predmet: Izvođenje maturske ekskurzije i izleta za učenike Javna ustanova Srednjaškola „Nikola Tesla" Teslić u prvoj polovini septembra 2020. godine.

2. Pravo učešća na konkursu imaju sve turističke agencije, koje pored opštih zakonskih regulativa iz oblasti turizma, ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 19/10, 82/11 i 31/15).

3. Program ekskurzije koji je sačinila stručna komisija Škole može se preuzeti u sekretarijatu Škole lično (ovlašteno lice agencije ili opunomoćenik agencije sa dokazom u pisanoj formi) sa uplatnicom gdje je prethodno izvršena uplata u iznosu od 100,00 КM (bez prava na povrat) na žiro račun trezora grada Teslića 5620990001757261, broj opštine 103, sa naznakom za vrstu prihoda 72591, i budžetska organizacija 0815044.

4. Ponude, sa dokazima o ispunjavanju uslova za izvođenje ekskurzije u skladu sa Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta, dostavljaju se u zapečaćenoj koverti u sekretarijat škole, na adresi: Javna ustanova Srednja škola „Nikola Tesla" Teslić, Кarađorđeva 10A, Teslić.

Turističke agencije dostavljaju ovjerenu fotokopiju dokaza o ispunjavanju uslova i ista im se neće vraćati.

5 Rok za preuzimanje konkursne dokumentacijeje od dana objavljivanja konkursa odnosno od 7.2.2020. godine do 11. 2. 2020. godine, do 15,00 časova. Кonkurs je otvoren do 14.2.2020. godine do 12,00 časova.

6. O izboru najpovoljnije turističke agencije, agencije će biti obavještenje pismenim putem.

7. Škola zadržava pravo da odustene od izvođenja ekskurzije u slučaju neprijavljivanja dovoljnog broja učenika.

 

Direktor Veljko Jotanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: