Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prijevoza učenika od mjesta stanovanja do škole u školskoj 2014/2015 godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JU OSNOVNA ŠKOLA "VOZUĆA" VOZUĆA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1071-1-2-1-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Osnovna škola "VOZUĆA" VOZUĆA
Kontakt osoba: Sifet Mulahalilović
Adresa: Vozuća bb
Poštanski broj: 72220
Opština/Grad: Zavidovići
IDB/JIB: 4218197780002
Telefon: 032856375
Faks: 032856375
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika od mjesta stanovanja do škole u školskoj
2014/2015 godini
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
jedan (1)
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
26.580,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU OŠ "Vozuća" Vozuća
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Cijela školska 2014/2015 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Vozuća bb, Vozuća
(A-7618-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: