Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine kao i glasačkih listića za provođenje prijevremenih izbora tokom trajanja okvirnog sporazuma

Datum objave: 24.05.2020. 20:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

794-1-2-79-3-3/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200539410001
Kontakt osoba/Služba za kontakt ZLATA KOKOROVIĆ
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1111100,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020.godine kao i
glasačkih listića za provođenje prijevremenih izbora tokom trajanja okvirnog sporazuma,


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020.godine kao i
glasačkih listića za provođenje prijevremenih izbora tokom trajanja okvirnog sporazuma,

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22450000-9 Štampani materijal zaštićen od falsificiranja
Dodatni predmet(i) 22458000-5 Materijal štampan po narudžbi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ugovornog organa na adresi Ksindolskog bataljona 14, 71 123 Istočno Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.7.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.07.2020. 14:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto U sjedištu ponuđača na adrsi, Danijela Ozme 7, 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 06.07.2020. 14:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name Government institutions referred to the Article 4 (1),subsection a) of the PPL
UIN 4200539410001
Contact person ZLATA KOKOROVIĆ
Address Danijela Ozme 7
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 251-300
Fax number (033) 251-329
Email address nabavka@izbori.ba
Website address www.izbori.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Publishing and printing services on a fee or contract basis

II 1.a. Title of the object of the contract

Services of printing and packing ballots for The Local Elections 2020.

II 1.b. Description of the object of the contract

According to the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 22450000-9 Security-type printed matter
Additional object(s) 22458000-5 Bespoke printed matter

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

2.7.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 6.7.2020. 14:00:00
Address and place Danijela Ozme 7, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: