Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga kreditnog zaduženja u iznosu od 2.000.000,00 KM

Datum objave: 17.11.2020. 13:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1329-1-2-2-4-30/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC
IDB/JIB 4209472410009
Kontakt osoba Aida Lalić
Adresa Partizanski put bb
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 554-439
Faks (035) 554-439
Elektronska pošta jprad@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga kreditnog zaduženja u iznosu od 2.000.000,00 KM

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga kreditnog zaduženja u iznosu od 2.000.000,00 KM.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

75300 Lukavac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

5 godina ( šezdeset mjeseci)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Obzirom da ugovorni organ nije uspio pribaviti instrumente osiguranja 60 bjanko mjenica općine Lukavac, trasiranih i
akceptiranih od strane općine Lukavac, sa klauzulom «bez protesta», sa pripadajućim mjeničnim ovlaštenjem za
popunjavanje, a koji su bili uslov za zaključenje ugovora sa ponuđačem donosena je Odluka o poništenju postupka javne
nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

4.5.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: