Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2015. 12:46

Nabavka usluga prijevoza učenika u 2015/2016. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

59-1-2-1-3-1/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽELJEZNO POLJE
IDB/JIB 4218340170008
Kontakt osoba Mirzet Krehmić
Adresa Ravne bb
Poštanski broj 72236 Željezno Polje (bhp sa)
Općina/Grad Žepče
Telefon (032) 590-076
Faks (032) 670-377
Elektronska pošta oszpolje@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. NivoOpćinski nivo (FBIH),Žepče

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika u 2015/2016. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika u školskoj 2015/2016. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci


II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne


IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2015. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto Ravne bb, Željezno Polje - Žepče (Prostorije škole)ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Biljevina - Ravne - Biljevina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u školskoj 2015/2016. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

71 učenik

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13502,14

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.6.2016. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Željezno Polje
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Balačići - Ravne - Balačići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u školskoj 2015/2016. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

54 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9422,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.6.2016. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Željezno Polje
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Jastrebac - Ravne - Jastrebac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u školskoj 2015/2016. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

27 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7380,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.6.2016. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Željezno Polje
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Brižđe - Ravne - Brižđe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u školskoj 2015/2016. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

32 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24444,48

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.6.2016. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Željezno Polje
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Orčevići - Ravne - Orčevići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u školskoj 2015/2016. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

30 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10909,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.6.2016. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Željezno Polje
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Čole - Ravne - Čole

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u školskoj 2015/2016. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

4 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5320,44

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.6.2016. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Željezno Polje

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: