Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga medijskog predstavljanja opštine Lopare putem televizije za period od 10.08.2015. do 10.08.2016. godine

Datum objave: 07.07.2015. 12:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

15-7-2-19-3-7/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LOPARE
IDB/JIB 4400467550007
Kontakt osoba LJubomir Nešković
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta ljubo@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Lopare

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge medijskog predstavljanja opštine Lopare putem televizije za period od 10.08.2015. do 10.08.2016. godine.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge medijskog predstavljanja opštine Lopare putem televizije za period od 10.08.2015. do 10.08.2015. godine,
uz uslov da zemaljski televizijski signal emitera pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Lopare, najmanjnje 70%
teritorije Republike Srpske i da emiter posjeduje tehničke mogućnosti emitovanja satelitskog programa za
informisanje dijaspore. Predmetne usluge se odnose na sledeće:
- informisanje građana o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Lopare,
- informisanje javnosti o pitanjima koja se razmatraju na sjednicama SO-e Lopare,
- informisanje građana o važnim političkim, društvenim, ekonomskim, kulturnim i sportskim pitanjima,
- praćenje realizacije investicija opštine Lopare,
- emitovanje raznih oglasa i obavještenja bitnih za stanovništvo opštine Lopare.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64216000-3 Usluge elektronskog obavještavanja i informisanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?


Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Lopare

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugvor od 10.08.2015. do 10.08.2015. godine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi iz člana 45. ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne


ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.7.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.7.2015. 11:00:00
Adresa i mjesto Opštinska uprava opštine Lopare, Cara Dušana 143, 75240 Lopare. Sala
za sjednice, drugi sprat.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije bez naknade može se uputiti na E-mail:
ljubo@opstinalopare.comANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Ljubomir Nešković
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta ljubo@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ljubomir Nešković
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta ljubo@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
15-7-2-19-3-7-15.pdf
PODIJELI: