Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge popravke i redovnog servisiranja službenih vozila

Datum objave: 10.07.2015. 15:49 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2015.

Broj: 02-020-48/15

Datum: 25.06.2015. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 6/15), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke za usluge popravke i redovnog servisiranja službenih vozila

 

Član 1.

1. Predmet javne nabavke, usluge: Nabavka usluga popravke i redovnog servisiranja službenih vozila Opštine Oštra Luka u 2015. godini.

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2015. godinu: 11.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 2.137,00 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2015. godinu, na kontu: 412531 - „Rashodi za tekuće održavanje".

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6. Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Opštinska uprava Opštine Oštra Luka.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka".

 

Obrazloženje

Na vozilima koja su u vlasništvu Opštine Oštra Luka (tri vozila), potrebno je

izvršiti popravke, odnosno izvršiti zamjenu određenih dijelova zbog dotrajalosti.

Iz gore navedenog razloga, Opština Oštra Luka će izvršiti predmetnu javnu nabavku postupkom direktnog sporazuma sa namjerom potpisivanja ugovora sa dobavljačem koji u ovom postupku javne nabavke ponudi najnižu cijenu.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: