Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga osiguranja

Datum objave: 13.07.2015. 12:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1194-7-2-12-3-7/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE"
TUZLA
IDB/JIB 4209046740000
Kontakt osoba Lejla Ragibović Hadžić
Adresa Krečanska 3
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-062
Faks (035) 282-550
Elektronska pošta n-dijete@bih.net.ba
Internet adresa www.nasedijete.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge zapošljavanja i osiguranja osoblja, osim ugovora o radu i rješenja o imenovanju

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge osiguranja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge osiguranja lica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2000,00 KM


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godina dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BIH, a dokazi detaljno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.7.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.7.2015. 10:30:00
Adresa i mjesto Krečanska br. 3, Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu komunikacija vršiti isključivo pisemnim putem. Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu
preuzeti lično na adresi kao pod I 1. uz predočenje zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije, ili se ista može
dostaviti elektronskim putem na e-mail n-dijete@bih.net.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1194-7-2-12-3-7-15.pdf
PODIJELI: