Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga organizacije Škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu

Datum objave: 15.07.2015. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2015.

Broj: 11-16.4-100/15-16

Datum: 07.07.2015. godineNa osnovu člana 69. stav (2) a), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i člana 8.stav 2. (f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke donosimODLUKU

o poništenju postupkaPoništava se postupak javne nabavke usluga organizacije Škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu u sklopu EX.PO AUS projekta jer u utvrđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda.


ObrazloženjeNakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku usluga organizacije Škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu u sklopu EX.PO AUS projekta (šifra JRJN: 85312300-2), broj 09-16.4-100/15-8 od 23.06.2015. godine, objavljenog na portalu javnih nabavki 23.06.2015. godine pod brojem 497-7-2-8-3-8/15, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o poništenju postupka jer u utvrđenom roku (06.07.2015. godine do 12:00 sati) nije dostavljena nijedna ponuda.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa članom 69. stav (2) a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o poništenju postupka.Izvršni funkcioner

Mirzah FočoDostaviti:
1. Web stranica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (www.kons.gov.ba )
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: