Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica

Datum objave: 21.07.2015. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

611-7-2-34-3-16/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanović" Prijedor
IDB/JIB 4401532680009
Kontakt osoba DRAŠKO RENDIĆ
Adresa Milana Vrhovca 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 238-415
Faks (052) 238-428
Elektronska pošta bolnica@prijedor.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. NivoGrad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga osiguranja imovine i lica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga osiguranja imovine i lica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci


II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2015. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto biblioteka JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca 1

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zahtjev za učešće dostaviti na fax broj 052/238-428.Tenderska dokumentacija je besplatna,a preuzimanje je moguće svakim
radnim danom od 08:00 do 15:00 časova u kancelariji broj 21 u upravi bolnice ili poštom.ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 osiguranje građevinskih objekata i opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 osiguranje građevinskih objekata,opreme,opreme JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 kolektivno osiguranje radnika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 kolektivno osiguranje radnika JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU bolnica "dr Mladen Stojanović"Prijedor Milana Vrhovca 1

VI Dodatne informacije

Dato u tenderskoj dokumentaciji

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
611-7-2-34-3-16-15.pdf
PODIJELI: