Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga mjerenja karakteristike vjetra na lokacijama Donja Trusina i Radimlja

Datum objave: 05.01.2023. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.01.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

385-1-2-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
IDB/JIB 4401355450006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ana Nežić
Adresa Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Općina/Grad Trebinje
Telefon (059) 277-249
Faks (059) 277-193
Elektronska pošta mseslija@ers.ba
Internet adresa www.ers.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Istraživačke i razvojne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

zbog opisa predmeta nabavke i narušavanja precizne izrade projekta nemoguće je uraditi podjelu na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge mjerenja karakteristike vjetra na lokacijama Donja Trusina i Radimlja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge mjerenja karakteristike vjetra na lokacijama Donja Trusina i Radimlja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72200000-7 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
Dodatni predmet(i) 31121340-5 Farma vjetrenjača
Dodatni predmet(i) 71351600-9 Usluge prognoze vremena
  71351610-2 Meteorološke usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

850000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MH "ERS" M.P. a.d.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.02.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.02.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto MH "Elektroprivreda RS" M.P. a.d. Trebinje - sala za sastanke
Datum i vrijeme 20.02.2023. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Ana Nežić
Adresa Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Općina/Grad Trebinje
Telefon (051) 343-939
Faks
Elektronska pošta anezic@ers.ba
Internet adresa www.ers.ba
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Mixed Holding Power Utility of Republika Srpska
UIN 4401355450006
Contact person Ana Nezic
Address Stepe Stepanovića bb
Postal code 89101 Trebinje (sp bl)
Municipality/City Trebinje
Telephone (059) 277-249
Fax number (059) 277-193
Email address mseslija@ers.ba
Website address www.ers.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Research and development services

II 1.a. Title of the object of the contract

Service of measuring wind characteristics at locations Donja Trusina i Radimlja

II 1.b. Description of the object of the contract

Service of measuring wind characteristics at locations Donja Trusina i Radimlja

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 72200000-7 Software programming and consultancy services
Additional object(s) 31121340-5 Wind farm
Additional object(s) 71351600-9 Weather-forecasting services
  71351610-2 Meteorology services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to Tender document

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

20.02.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 20.02.2023. 12:00
Address and place MH "Elektroprivreda RS" M.P. a.d. Trebinje

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
385-1-2-1-3-1/23
PODIJELI: