Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacija za izgradnju kružnog toka na području općine Vareš

Datum objave: 05.05.2023. 13:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

311-7-2-12-3-15/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VAREŠ
IDB/JIB 4218285300002
Kontakt osoba/Služba za kontakt EMINA ČIZMO
Adresa Zvijezda 34
Poštanski broj 71330 Vareš (bhp sa)
Općina/Grad Vareš
Telefon (032) 848-100
Faks (032) 848-150
Elektronska pošta vares@bih.net.ba
Internet adresa www.vares.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vareš

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Ova nabavka ne zahtjeva podjelu na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka (usluga) izrada projektne dokumentacija za izgradnju kružnog toka na području općine Vareš

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacija za izgradnju kružnog toka na području općine Vareš

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definirano u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izrade ul.Zvijezda, a isporuka projektne dokumentacije Općina Vareš

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 10.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Da su registrovani i imaju ovlaštenja u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i
sudionicima o građenju, koje izdaje Federalno ministarstvo rpostornog uređenja

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 24.05.2023. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
311-7-2-12-3-15/23
PODIJELI: