Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga odvoza smeća

Datum objave: 08.05.2023. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

7874-4-2-50-20-3/23ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO
IDB/JIB 4200044870006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jasmina Kadribašić
Adresa Obala Kulina bana 3.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-960
Faks (033) 214-960
Elektronska pošta gimnazijaobala@obala.edu.ba
Internet adresa http://www.obala.edu.ba/

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 4.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 4.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Odvoz smeća

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odvoz smeća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90511300-5 Usluge skupljanja smeća

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Vidi TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7051,28

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU GIMNAZIJA OBALA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 2. Ograničenja za učešće

Pregovara se sa KJKP Rad.

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Odvoz smeća u Kantonu Sarajevo vrši isključivo KJKP Rad.

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće


IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

15.05.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

16.05.2023. 13:00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7874-4-2-50-20-3/23
PODIJELI: