Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije regionalnih puteva: rekonstrukcija regionalne ceste R-438 Gromiljak-Fojnica-Prokos, dionica prolaz kroz naselje Tovarište od st. km 20+150 do st.km 20+550 , u dužini od L= 400 m, rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila-Gluha Bukovica, dionica Mehurić-Gluha Bukovica, st.km 16+200 u dužini od L= 300m

Datum objave: 09.05.2023. 12:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

776-7-2-18-3-16/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4236081460009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elmir Opardija
Adresa 16 August
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 733-278
Faks (030) 732-873
Elektronska pošta direkcija.puteva.sbk@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije regionalnih puteva: Lot 1: Rekonstrukcija regionalne ceste R-438 Gromiljak-
Fojnica -Prokos , dionica prolaz kroz naselje Tovarište od st. km 20+150 do st.km 20+550 , u dužini od L= 400 m Lot 2:
Rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila-Gluha Bukovica , dionica Mehurić-Gluha Bukovica , st.km 16+200 u dužini
od L= 300m

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije regionalnih puteva:
Lot 1: Rekonstrukcija regionalne ceste R-438 Gromiljak-Fojnica -Prokos , dionica prolaz kroz naselje Tovarište od st. km
20+150 do st.km 20+550 , u dužini od L= 400 m

Lot 2: Rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila-Gluha Bukovica , dionica Mehurić-Gluha Bukovica , st.km 16+200 u
dužini od L= 300m

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2023. 14:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije kantonalne direkcije za puteve SBK-a Busovača,16 August b.b
Datum i vrijeme 24.05.2023. 14:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije regionalnih puteva: Lot 1: Rekonstrukcija regionalne ceste R-438 Gromiljak-
Fojnica -Prokos , dionica prolaz kroz naselje Tovarište od st. km 20+150 do st.km 20+550 , u dužini od L= 400 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije regionalnih puteva:
Lot 1: Rekonstrukcija regionalne ceste R-438 Gromiljak-Fojnica -Prokos , dionica prolaz kroz naselje Tovarište od st. km
20+150 do st.km 20+550 , u dužini od L= 400 m


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R438,dionica Tovarište

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2023. 14:00IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2023. 14:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije regionalnih puteva: Lot 2: Rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila-
Gluha Bukovica , dionica Mehurić-Gluha Bukovica , st.km 16+200 u dužini od L= 300m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije regionalnih puteva:
Lot 2: Rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila-Gluha Bukovica , dionica Mehurić-Gluha Bukovica , st.km 16+200 u
dužini od L= 300m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R440,dionica Mehurić Gluha Bukovica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2023. 14:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 24.05.2023. 14:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
776-7-2-18-3-16/23
PODIJELI: