Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka usluga osiguranja od pravne odgovornosti prema trećim licima za materijalne štete, fizičke povrede i smrtne slučajeve, slučajeve nastale obavljanjem djelatnosti, pružanje usluga kontrole letenja

Datum objave: 12.05.2023. 10:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.05.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Financijske i osigurateljne usluge

2023/S 092-285332

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: M-NAV GOJSC SKOPJE
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Besa Alimi
E-pošta: besa.alimi@mnavigation.mk
Telefon: +389 23251816
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mnavigation.m-nav.info/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: MNAV, GOJSC is company to which the State of North Macedonia delegates the management and control of civilian air traffic in North Macedonia
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: civilian air traffic in North Macedonia

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Third party legal liability insurance for damages of property, physical injury and deaths, cases that are caused by performing the activity, provision of air traffic control services

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
66000000 Financijske i osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

The Contracting Authority M-NAV GOJSC SKOPJE with the following business address: Bosfor/7, Mralino 1041, Ilinden, Republic of North Macedonia, contact phone number +3893 251-816, fax +3 893148239, web address: info@mnavigation.mk, has a need of procuring

Third party legal liability insurance for damages of property, physical injury and deaths,

cases that are caused by performing the activity, provision of air traffic control services.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

The Contracting Authority M-NAV GOJSC SKOPJE with the following business address: Bosfor/7, Mralino 1041, Ilinden, Republic of North Macedonia, contact phone number +3893 251-816, fax +3 893148239, web address: info@mnavigation.mk, has a need of procuring

Third party legal liability insurance for damages of property, physical injury and deaths,

cases that are caused by performing the activity, provision of air traffic control services.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/05/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/05/2023
Lokalno vrijeme: 09:00

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/05/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: